Kezdőlap » Pályázati hírek » A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőkövesden

A helyi identitás és kohézió erősítése Mezőkövesden

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00021

Projekt azonosítószáma:  TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00021
Konzorciumvezető:  Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület
Konzorciumi tagok:  Mezőkövesd Város Önkormányzata, Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft.
Támogatás összege:  39 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01 – 2023.03.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület konzorciumvezetőként pályázatot nyert a TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” konstrukcióra, melyben partnerei: Mezőkövesd Város Önkormányzata, és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.

Jelen pályázat kiemelt célcsoportja a 10-18 éves korosztály, valamint a hátrányos helyzetű személyek, és az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. A projekt célja, hogy fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán)erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében. Az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra konzorciumi szinten:

Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés, közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés. Közösségi akciók, események, programok, rendezvények.

Kötelező nyilvánosság biztosítása: